Linking Danube Projekt

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).
A projekt a
Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A LinkingDanube projekt a határokon átnyúló utazástervező szolgáltatások összekapcsolását és összehangolását célozza meg, külön kiemelve a vidéki, ritkábban lakott területek, mobilitását, illetve a határokon át ingázók közlekedését. A környezettudatos közlekedési megoldások támogatása és a - közlekedési értelemben - elmaradottabb Duna-menti régiók felzárkóztatásának elősegítése intermodális és multimodális utazástervező koncepció megalkotásával valósul meg. Jelenleg nem létezik olyan multimodális utazástervező szolgáltatás Európában, amely a határokon át közlekedőket is kiszolgálja. A LinkingDanube projekt külön figyelmet fordít a közlekedési szempontból kevésbé megközelíthető területekre és az ilyen régiókban a közlekedők TEN-T közlekedési vonalhálózatra való koordinálását is vizsgálja úgy, hogy az alternatív közösségi közlekedési megoldásokat, az igényvezérelt utazás szolgáltatási megoldásokat támogatja.

A projekt egyik eredményterméke egy publikusan is elérhető koncepció a környezettudatos utazástervező szolgáltatások összekapcsolási lehetőségeiről. A projekt során lefejlesztésre kerül egy decentralizált alapokon működő felhasználási felület, amelyen keresztül az egyes országok már meglévő utazástervező alkalmazásai kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes országokon belüli utazástervezésért minden ország saját maga felelős. Az összekapcsolást megvalósító felület feladata a különböző utazástervezők szolgáltatás szintű egymáshoz kapcsolása, biztosítva ezzel az országok közötti utazástervezést.

Az eredmények bemutatása magában foglalja a LinkingDanube koncepció megvalósíthatóságát, beleértve a vidéki régiókban működő közösségi közlekedési szolgáltatások becsatornázását az országos és regionális utazástervezőkbe, valamint az összeköttetést a szomszédos országokkal, határokat átívelően. Az eredmények hosszútávú felhasználásáért az EUDSR kiemelt terület 1B munkacsoportjával közösen egy stratégia kerül kidolgozásra, amely leírja a környezettudatos módon kidolgozandó utazástervező szolgáltatások megvalósíthatóságát a Duna-menti régiókban.

A LinkingDanube a Danube Transnational Programme keretében az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.

Weboldal: Interreg Danube Transnational Programme

Projekt időtartam: 2017.01.01 – 2019.06.30

Költségvetés: 2,917,930.50 Euró, amelyből 2,480,240.89 Euró ERDF hozzájárulás

IPA hozzájárulás: 0 Euro

ENI hozzájárulás: 0 Euro

Prioritás: Jobban összekapcsolt és az energiáért felelős Duna Régió

Speciális cél: Környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek és a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott megközelíthetőségének támogatása


LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/linkingdanube/