Rólunk

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 2012. október 15-én alapított, 100%-ban állami tulajdonú részvénytársaság, amely a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény alapján jött létre.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. feladatait, működésének feltételeit az említett törvény és annak végrehajtási rendelete, a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet határozza meg.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. küldetése

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mind piaci, mind pedig társadalmi értelemben véve egy olyan XXI. századi innovációs, technológiai közszolgáltató szervezet, amely állami koordinátorként biztosítja a hazai mobilfizetés egységes rendszerét.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nemzetstratégiai céljai, feladatai:

A közszolgáltatások mobilfizetésének egységes rendszerben történő biztosítása:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. legfontosabb feladata (a 2011. évi CC. törvény előírásainak megfelelően), hogy a minőségi közszolgáltatási és mobilfizetési kultúra megvalósításával a hazai közszolgáltatásokat könnyen, kényelmesen, biztonságosan és költséghatékonyan, mobilfizetéssel tegye elérhetővé a lakosság számára.

 A mobilfizetés elérhetővé tétele a magyar lakosság minél szélesebb rétegei számára:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. stratégiai célkitűzése, hogy a közszolgáltatások mobilfizetéssel történő biztosítását ne csupán a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, potenciális ügyfelekhez juttassa el, hanem társadalom gyengébb (kevésbé képzett) pénzügyi kultúrájú rétegeit is ösztönözze a mobilfizetés használatára. Másodlagos mobilfizetési motivációt teremt a viszonteladók, illetve újabb és újabb közszolgáltatások bevonásával, a technológiai innováció adta lehetőségek kiaknázásával, a közszolgáltatások közötti átjárhatóság (interoperabilitás) biztosításával és a fiatalok (rajtuk keresztül a magyar családok) megcélozásával.

A mobilfizetés reális fizetési módként történő pozicionálása a készpénzfizetés háttérbe szorítása érdekében:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. nem mobilfizetési igényt teremt, hanem az elsődleges és másodlagos motivációkat kielégítő, a társadalmat segítő választ ad és ezen keresztül ösztönöz a pénzügyi kultúra változtatására, a mobilfizetés használatára, a fizetési morál javítására, a fiatalokon keresztül pedig a jövő társadalmát orientálja.

A hazai közösségi közlekedéshez kapcsolódó mobil és elektronikus fizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) mobil és elektronikus fizetéses szolgáltatásait biztosító stratégiai partnerként fejlesztéseivel és szolgáltatásaival jelentősen képes hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarország Európában példaértékű megoldást biztosítson a közösségi közlekedésben résztvevőknek, illetve ahhoz, hogy hazánk sikeresen fejleszthessen átjárható megoldásokat az intelligens közlekedési rendszerek terén.

A „Jó állam” koncepcióhoz kapcsolódó mobilfizetési szolgáltatások fejlesztése és biztosítása:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. stratégiai feladatként jelöli ki – a Magyary Program „Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése” alpontjához kapcsolódva – az e-közigazgatási mobilfizetéses szolgáltatások fejlesztését és bevezetését a Közigazgatási és Közszolgáltatási Mobilfizetési Platform projekt keretében.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai innovációs munka szakmai bázisa:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szakmai tevékenysége túlmutat az egyes projektek kidolgozásának és megvalósításának keretein. A fejlesztő munka során a közszolgáltatásokat ellátó, valamint a közszolgáltatások informatikai támogatását biztosító szervezetekkel alakított ki, illetve alakít ki a jövőben is szoros kapcsolatot és ennek révén a gyakorlatban a közszolgáltatások minőségi ugrását biztosító informatikai innovációs platformként működik.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. tevékenységét  a 2014-18-as időszakra kidolgozott és  elfogadott szakmai és üzleti stratégia alapján végzi.